Til forside
 
Forrige art

Dicyphus errans

Næste art

 Biologi:
Fund af dyr i november indikerer, at arten i hvert fald i nogle tilfælde overvintrer som imago i Danmark. I Tyskland angives det, at det sandsynligvis kun er gravide hunner, der overvintrer. Én til to generationer om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Lever især på halvskyggede områder langs skovveje. Kan træffes på flere forskellige, gerne hårede, urter. Blandt de vigtigste arter er dag-pragtstjerne (Silene dioica), skov-galtetand (Stachys sylvatica) og dunet steffensurt (Circaea lutetiana). Arten kan også findes i urbane områder, hvor den kan træffes på forskellige arter af kulturplanter. Som overvintringshabitat benyttes bl.a. bladrosetter af forskellige plantearter.

Udbredelse:
Temmelig sjælden, men tilsyneladende under hastig spredning i landet. Meldt fra Bornholm (B) som ny for Danmark i 2008 (L. Skipper). Her blev den fundet på flere lokaliteter langs med vest- og nordkysten. Siden er den meldt fra spredte fund på både Sjælland og Fyn samt i Jylland. En art, vi sandsynligvis vil se meget mere til i de kommende år. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © R. Ahlburg
Imago (renser vinger)   -   © L. Skipper Imago (immatur)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Sorthat (B)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper