Til forside
 
Forrige art

Hallodapus rufescens

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Primo juli - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost.

Levested:
Findes på tørre og varme biotoper, bl.a. strandoverdrev og heder. Færdes oftest tæt på jorden mellem mos og lav. Lever ofte i selskab med myrer.

Udbredelse:
Temmelig sjælden, men fundet spredt over det meste af landet. Sandsynligvis underrepræsenteret i samlingerne, da den tilbringer størstedelen af tiden tæt ved jorden og kun sjældent bevæger sig op i vegetationen, hvor den kan ketsjes. Rødlistet i Tyskland. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper
Typisk biotop: Helleholm, Agersø (SZ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper