Til forside
 
Forrige art

Halticus apterus

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost. Denne art, samt slægtningen H. luteicollis, kan bevæge sig i hop.

Levested:
Lever på bl.a. brakmarker og i gamle tilgroede råstofgrave - ofte på steder med sandbund og spredt vegetation. Lever på bl.a. arter i ærteblomstfamilien (Fabaceae) samt på snerre (Galium).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Kløvertæge 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago: Kortvinget form
Imago   -   © W. Meng Imago (langvinget)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
 
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper