Til forside
 
Forrige art

Halticus luteicollis

Næste art

 Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost. Bevæger sig af og til i hop.

Levested:
En varmekrævende art, der kan findes langs solrige skovbryn og i strandkrat. Som værtsplanter nævnes bl.a. snerre (Galium) og skovranke (Clematis vitalba).

Udbredelse:
Meget sjælden. Kun kendt fra to områder, hhv. Bognæs ved Roskilde (NEZ), hvor tre individer blev indsamlet for over 100 år siden (O. Jacobsen - 1888), samt på Bornholm (B) ved kysten mellem Årsdale og Nexø (Hørberg - 1964). Eftersøgt med held af forfatteren i 2012 i sidstnævnte område, hvor en halv snes individer blev fundet på to tætliggende lokaliteter. Rødlistet i Sverige, hvor den sidst er set i 1976. Gaun (1974) nævner et fund fra Hammeren (B), men det må formodes at være identisk med Hørbergs fund fra 1964. Arten er varmekrævende med en sydlig udbredelse i Europa. (T,S,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
   
Imago   -   © L. Skipper