Til forside
 
Forrige art

Heterocordylus leptocerus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Lever på gyvel (Cytisus scoparius) som dens nære slægtning H. tibialis.

Udbredelse:
Meget sjælden. Kun kendt fra to midtjyske fund. På Naturhistorisk museum i Århus står et enkelt individ indsamlet på Hjerl Hede (NWJ) (S. Gaun - 1968). Gaun (1974) nævner desuden et fund fra Funder (EJ). Rødlistet i Tyskland og Sverige. (T,S,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Værtsplante: Gyvel    
Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper