Til forside
 
Forrige art

Heterocordylus tibialis

Næste art

 Biologi:
Ultimo maj - primo juli. Overvintrer som æg. En af de tidligst udviklede arter. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes på områder, hvor værtsplanten gyvel (Cytisus scoparius) forekommer, hvilket vil sige heder, overdrev, strandkrat, vejkanter m.v. Her findes den ofte sammen med Asciodema obsoleta og arter af Orthotylus.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i det meste af landet, hvor værtsplanten gyvel forekommer - især i dele af Jylland, hvor gyvel optræder invasivt. Rødlistet i Sverige (se s. 95). (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago: Han
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Imago (corium)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Gyvel    
Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper