Til forside
 
Forrige art

Leptopterna dolabrata

Næste art

 

Han Hun


Biologi:
Primo juni - primo august. De første imagines ses tidligt på sæsonen, typisk en anelse før L. ferrugata. Nymferne udvikles meget forskudt, og en stor del af artens flyvetid kan voksne dyr ses samtidigt med små nymfer. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes på ekstensivt og ugræssede enge, overdrev samt andre lokaliteter domineret af højtvoksende græsser. Foretrækker mere fugtig bund end L. ferrugata. Som værtsplanter benyttes en række forskellige græsser, bl.a. rottehale (Phleum) og rævehale (Alopecurus).

Udbredelse:
Udbredt og almindeligt forekommende overalt i landet. En selskabelig art, der ofte optræder meget talrigt på lokaliteten. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Alm. græstæge 
 


Imago: Han
Imago    -   © L. Skipper Imago ♂ (immatur)   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © W. Meng
Imago: Hun
Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © W. Meng
Imago: Hun
Imago ♀ (langvinget)  -   © L. Skipper Imago    -   © R. Ahlburg Imago ♂   -   © L. Skipper
Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe og nyaflagt nymfehud Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe (efter hudskifte)   -   © L. Skipper udspilet individ   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Laven (EJ)  
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper