Til forside
 
Forrige art

Leptopterna ferrugata

Næste art

 

Han Hun


Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på mange typer af udyrkede græsarealer, men generelt på mere tørre levesteder end L. dolabrata. Lever på lavtvoksende græsser som rød svingel (Festuca rubra), fåre-svingel (F. ovina) og bølget bunke (Deschampsia flexuosa).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet, dog typisk knap så hyppigt og talrigt forekommende som L. dolabrata. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Rødbrun græstæge 
 


Imago: Han
Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper
Imago: Hun
Imago ♀   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ
Nymfe   -   © W. Meng Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Marie Magdalene (EJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper