Til forside
 
Forrige art

Liocoris tripustulatus

Næste art

 

Typisk form Farvevariant


Biologi:
Overvintrer som imago og dukker typisk op i midten af april. Voksne dyr i den nye generation dukker op i løbet af juli og er aktive til hen i oktober. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer i fugtige og frodige skovbryn, langs skovveje, i vejkanter, haver m.m. - oftest på steder med en god bestand af stor nælde (Urtica dioica), der er artens primære værtsplante. Overvintrer især i hule plantestængler, såsom vild kørvel; alternativt i vissent løv, græs eller i barkrevner.

Udbredelse:
Vidt udbredt og almindelig i hele landet. Arten er den eneste i slægten Liocoris. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Treplettet nældetæge 
 


Imago: Typisk form
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago: Farvevariant
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Nymfe
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Udspilet individ (typisk form) Udspilet individ (farvevariant) Typisk biotop: Oreby skov (SZ)
Udspilet individ   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Stor nælde    
Stor nælde (Urtica dioica)
© L. Skipper