Til forside
 
Forrige art

Lopus decolor

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Lever på tørre græsmarker, strandoverdrev m.v. Værtsplanterne udgøres af forskellige græsser, heriblandt bølget bunke (Deschampsia flexuosa) og arter af hvene (Agrostis).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Imago Typisk biotop: Ulvshale (LFM)
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng Typisk biotop   -   © L. Skipper