Til forside
 
Forrige art

Macrotylus paykullii

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året - muligvis to visse år. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Lever på overdrev, strandoverdrev, strandskrænter, vejkanter etc. Værtsplanten er krageklo (Ononis spinosa) og arten kan findes på såvel varme og tørre lokaliteter med mark-krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa) som på mere fugtige strandenge med bevoksninger af strand-krageklo (O. s. maritima). På førstnævnte biotoptype er den fundet i selskab med den nytilkomne Dicyphus annulatus.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. Optræder ofte talrigt på lokaliteten. (T,S,N,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Damsbjerg, Søballe (EJ) Værtsplante: Krageklo
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Mark-krageklo (Ononis spinosa
ssp. spinosa
)
   -   © L. Skipper