Til forside
 
Forrige art

Macrotylus solitarius

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Lever på skov-galtetand (Stachys sylvatica), typisk hvor denne plante vokser soleksponeret såsom i skovbryn, skovrydninger, vejkanter etc.

Udbredelse:
Fundet første gang i Danmark i Guldborgland Storskov (LFM) i 1964 (N.M. Andersen). I de efterfølgende år blev den fundet på adskillige lokaliteter i distrikterne LFM, F og NEZ. Arten har siden bredt sig yderligere og forekommer nu hist og her på Øerne og i det østlige Jylland. Sjælden eller manglende i resten af landet. (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ Typisk biotop: Svenstrup Gods (NEZ)
Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Skov-galtetand    
Skov-galtetand (Stachys sylvatica)
© L. Skipper