Til forside
 
Forrige art

Megacoelum beckeri

Næste art

 Biologi:
Ultimo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Træffes i lysåbne fyrreskove, skovbryn, klitplantager m.v. på soleksponerede individer af fyr (Pinus), især skov-fyr (P. sylvestris).

Udbredelse:
Meget sjælden. Fundet på Bornholm (B) som ny for Danmark i 2008 (L. Skipper). Her blev den fundet på fire kystnære lokaliteter spredt på øen, hhv. Sorthat, Balka, Dueodde og Raghammer Odde. Arten blev målrettet eftersøgt af forfatteren på kendte og nye bornholmske lokaliteter i 2012, men kun en enkelt lille nymfe blev fundet ved Balka. Bør eftersøges på sandede områder med fyrreskov i især den sydøstlige del af landet og tilsvarende i det sydlige Jylland, da arten er udbredt i Slesvig-Holsten. Fundet som ny for Sverige i 1998. Arten har en udbredelse i Europa, der minder om udbredelsen hos M. infusum, og vil muligvis lige som denne udvide sit udbredelsesområde i Danmark. (T,S,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Dueodde (B)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper