Til forside
 
Forrige art

Megacoelum infusum

Næste art

 Biologi:
Primo august - medio september. En af de senest udviklede danske arter. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Træffes især i skovbryn o.lign. steder, hvor den træffes på eg (Quercus), sjældnere lind (Tilia) eller andre arter af løvtræarter. Er i Sverige angivet som indikator for ædelløvskov. Dette synes ikke at gælde den danske population.

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Indtil 2006 kun kendt fra fire individer indsamlet på lind i 1800-tallet på Ulvshale (LFM) (J.C. Schiødte). Er siden 2006 indsamlet på adskillige lokaliteter i den sydlige halvdel af Jylland, i distrikterne SJ, WJ og EJ mod nord til Vejle Fjord (EJ), samt på Fyn (F), hvor den i 2011 stedvist optrådte temmelig almindeligt. Desuden fundet på en enkelt lokalitet i hvert af distrikterne SZ, NEZ og B, hhv. Faksinge Skov (L. Skipper - 2011), Melby Overdrev (O. Martin - 2012) samt Helligdomsklipperne (L. Skipper - 2012). Tilsyneladende en art i stærk fremgang, men også en art, der er kendt for at fluktuere meget. Rødlistet i Sverige, Norge og Finland. (T,S,N,F,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Eg    
Stilk-eg (Quercus robur)
© L. Skipper