Til forside
 
Forrige art

Megaloceroea recticornis

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes typisk i områder domineret af høj græsvegetation såsom tilgroede overdrev og forskellige andre former for udyrkede græsarealer. Her lever den især på højtvoksende græsser, bl.a. arter af rævehale (Alopecurus), rørhvene (Calamagrostis) og svingel (Festuca).

Udbredelse:
Indtil 2007 kun kendt fra et par fund på Anholt, hhv. Anholt By (F.W. Bræstrup - 1935 og S. Tolsgaard - 2003). På grundlag af indsamlinger i 2007-2012 (L. Skipper) kan det imidlertid konstateres, at arten i dag er udbredt i dele af Sønderjylland og især på den nordlige halvdel af Sjælland, hvor den flere steder er temmelig almindelig. Et enkelt individ blev desuden indsamlet på Bornholm i 2012. I resten af Danmark sjælden eller manglende. Eneste art i slægten Megaloceroea. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Boserup Skov (NEZ)
Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper