Til forside
 
Forrige art

Megalocoleus molliculus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Forekommer på brakmarker, tilgroede overdrev, i vejkanter o.lign. steder. Lever især på almindelig røllike (Achillea millefolium), men findes også ret hyppigt på rejnfan (Tanacetum vulgare) - sjældnere på andre arter i kurvblomstfamilien (Asteraceae). På rejnfan træffes den ofte i selskab med M. tanaceti og den noget tidligere Oncotylus punctipes.

Udbredelse:
Udbredt og almindeligt forekommende i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago: Han
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago: Hun
Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Røllike    
Alm. røllike (Achillea millefolium)
© L. Skipper