Til forside
 
Forrige art

Mermitelocerus schmidtii

Næste art

 Biologi:
Primo juni - medio juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Lever på frodige og lysåbne steder i skove, navnlig på ask (Fraxinus excelsior), men også på bl.a. vrietorn (Rhamnus cathartica), elm (Ulmus) og hassel (Corylus avellana). Findes oftest i urtelaget under værtstræerne, især i krat af stor nælde (Urtica dioica). Omkringflyvende dyr kan også træffes på arter i skærmplantefamilien (Apiaceae).

Udbredelse:
Indtil for nylig kun kendt fra nogle få fund. Et par af disse er gamle fund fra 1800-tallet, hhv. Boserup Skov ved Roskilde (NEZ) (J.C. Schiødte - 1844) samt en uangiven lokalitet (F.V. Christensen - 1879). I sidste halvdel af 1900-tallet blev den indsamlet på et par lokaliteter i Nordsjælland (NEZ), hhv. Folehaven ved Rungsted (O. Jensen - 1968) og Ermelunden (H. Enghoff - 1989). I 2007 blev den genfundet i Boserup Skov (L. Skipper) og siden har det vist sig, at den er udbredt og stedvis temmelig almindelig på store dele af Sjælland. Herudover kendt fra et enkelt fund på Falster (LFM) (F. Krone - 2007). En sydlig art, der tilsyneladende er i fremgang i den østlige del af landet. Bør eftersøges på bl.a. Fyn og Lolland. Ikke kendt fra de øvrige nordiske lande. I Tyskland findes den hovedsageligt mod syd - overalt lokalt forekommende og for det meste sjælden. (T,H,P)

Dansk navn:  
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago (immtur)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Svenstrup Gods (NEZ) Værtsplante: Ask
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Ask (Fraxinus excelsior)   -   © L. Skipper