Til forside
 
Forrige art

Miris striatus

Næste art

 Biologi:
Ultimo maj - ultimo juni. Overvintrer som æg. En af de arter, som først når imagostadiet. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes i skovbryn, krat, hegn og på overdrev. Her lever den især på hvidtjørn (Crataegus), men den kan også findes på pil (Salix), el (Alnus), eg (Quercus) og andre løvtræer. På hvidtjørn findes den ofte sammen med den noget senere Atractotomus mali.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Gulstribet egetæge 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Nymfehud (exuvie)
Nymfe   -   © W. Meng Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Hvidtjørn    
 Hvidtjørn (Crataegus)
© L. Skipper