Til forside
 
Forrige art

Monalocoris filicis

Næste art

 Biologi:
Overvintrer som imago. Dukker typisk op i begyndelsen af april. Den efterfølgende generation kan ses på værtsplanten til september eller ind i oktober. Én generation om året. Føden består af plantekost, primært friske sporer på bregneblade.

Levested:
Forekommer især på skyggede til halvskyggede steder i såvel løv- som nåleskove. Den kan træffes på et bredt udvalg af bregnearter, især arter af mangeløv (Dryopteris m.fl.) og fjerbregne (Athyrium filix-femina). Optræder ofte i selskab med B. pteridis, men træffes i højere grad end denne på mere soleksponerede værtsplanter. Ingen andre danske arter end disse to lever på bregner. Overvintrer primært mellem visne blade, men også i barkrevner, i løv eller på nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og almindeligt forekommende i hele landet. Optræder ofte i stort antal ligesom B. pteridis. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Mørk bregnetæge 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe på fingerspids Udspilet individ Typisk biotop: Lammehoved Skov, Ry (EJ)
Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Bredbladet mangeløv    
Alm. mangeløv (Dryopteris dilatata)
© L. Skipper