Til forside
 
Forrige art

Monosynamma bohemanni

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Forekommer i pilekrat, moser, tilgroede enge m.v., hvor den lever på arter af pil (Salix), heriblandt krybende pil (Salix repens) og bredbladede arter, såsom grå-pil (Salix cinerea). I Tyskland angives den primært fra smalbladede pilearter, såsom hvid-pil (S. alba) og bånd-pil (S. viminalis).

Udbredelse:
Findes hist og her i det meste af landet. Se dog bemærkningen under M. maritimum. Ofte talrig på lokaliteten. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Melby Overdrev (NEZ) Værtsplante: Krybende pil  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Krybende pil (Salix repens)
© L. Skipper