Til forside
 
Forrige art

Monosynamma maritimum

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Træffes i klitter og klitheder. Lever primært på gråris (Salix repens ssp. argentea), en uldhåret underart af krybende pil (S. repens), der fortrinsvis forekommer i klitter ved Jyllands vestkyst. I Tyskland angives arten som forekommende på smalbladede pilarter langs bredden af større floder.

Udbredelse:
Findes hist og her langs den jyske vestkyst, i øvrigt sjælden eller manglende. Optræder ligesom M. bohemanni ofte talrigt på lokaliteten. Billedet af udbredelsen er imidlertid uklart pga. forveksling med M. bohemanni, pga. den nu nedlagte art M. nigritula (se M. bohemanni) samt pga. den potentielle art M. sabulicola. Sidstnævnte er fundet i bl.a. Tyskland, England, Holland og Polen og vil meget tænkeligt kunne findes langs den vestjyske kyst eller på de sydvestjyske øer. Gyldigheden af dette taxon er imidlertid omdiskuteret. Indtil videre må status for slægten Monosynamma i Danmark betragtes som temmelig uafklaret. M. maritimum har en begrænset udbredelse i Europa. Udover Danmark er den kun kendt fra Tyskland, Sverige, De Britiske Øer og Holland. (T,S,E,H

Dansk navn:  - 
 


Nymfehud (exuvie)
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
   
Typisk biotop   -   © L. Skipper