Til forside
 
Forrige art

Orthotylus concolor

Næste art

 Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Findes på tilgroede heder og overdrev, i vejkanter m.v. Lever udelukkende på gyvel (Cytisus scoparius), hvor den ofte kan træffes i selskab med flere andre blomstertægearter, bl.a. de nære slægtninge O. adenocarpi og O. virescens.

Udbredelse:
Tidligere almindelig, men i de seneste år stort set fraværende muligvis pga. konkurrence fra slægtningen O. adenocarpi, der har været i voldsom fremgang de sidste par årtier. Det er også muligt, at de hårde vintre i perioden 2009-2012, der flere steder har sat hele bestande af gyvel voldsomt tilbage, påvirker denne art i højere grad end de øvrige arter på gyvel. Muligvis vil den igen blive almindelig efter en række milde vintre. Såvel denne art som O. adenocarpi angives i øvrigt i Sverige (hvor de er rødlistede) som ekstremt fluktuerende. Arten har en vestlig udbredelse i Europa. (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Typisk biotop: Strands (EJ) Værtsplante: Gyvel
Imago   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper