Til forside
 
Forrige art

Orthotylus flavinervis

Næste art

 

Han Hun


Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Forekommer især i skovbryn ved fugtige enge og ved kysten. Her lever den på el, primært rød-el (Alnus glutinosa). Kan undtagelsesvis findes på andre løvtræer, bl.a. birk (Betula).

Udbredelse:
Temmelig sjælden og spredt forekommende, men muligvis i fremgang, idet Gaun (1974) kun nævner en forekomst fra Nykøbing Falster. Fundet adskillige steder på Bornholm (B) i 2008 (L. Skipper), hvor den måske bør anses for temmelig almindelig. (T,S,F,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper Imago (renser vinger)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Hammershus (B)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper