Til forside
 
Forrige art

Orthotylus flavosparsus

Næste art

 Biologi:
Ultimo maj - medio september. Overvintrer som æg. En af de tidligst udviklede arter og bl.a. i kraft af to generationer også en af de æg-overvintrende arter med den længste flyvetid. Føden består af plantekost.

Levested:
En kystbunden art, der især findes på arter af mælde (Atriplex) og gåsefod (Chenopodium), først og fremmest strand-mælde (Atriplex littoralis) og typisk i tanglinjen få meter fra havet. Kan af og til træffes inde i landet, bl.a. ved gårde, på ruderater og brakmarker.

Udbredelse:
Almindelig ved kysterne i hele landet - sjælden på indlandslokaliteter. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Salturtblomstertæge 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago Æglæggende hun
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago (æglæggende ♀)   -   © L. Skipper
Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Strand-mælde    
Strand-mælde (Atriplex littoralis)
© L. Skipper