Til forside
 
Forrige art

Orthotylus fuscescens

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Forekommer på heder, overdrev o.lign., hvor den lever på fyr (Pinus). Den eneste Orthotylus-art på nåletræer i Danmark.

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Indtil 2008 kun kendt fra to lokaliteter i Nordøstsjælland (NEZ), hhv. Tisvilde (O. Jacobsen & A.C. Jensen-Haarup - 1917-19) og Sorgenfri (H.T. Schmidt - 1978). I 2008 blev den fundet ved hhv. Balka og Sorthat på Bornholm (B) (L. Skipper). I 2011 og 2012 blev den, noget uventet, fundet på en håndfuld midtjyske lokaliteter. Herudover blev den i 2011 fundet på Kallesmærsk Hede (WJ) og Rusland (NEZ) (alle L. Skipper). (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Balka (B)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper