Til forside
 
Forrige art

Orthotylus moncreaffi

Næste art

 Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Træffes langs kysten i marskområder. Her lever den på arter i salturtfamilien (Chenopodiaceae), primært stilkløs kilebæger (Atriplex portulacoides) - men også bl.a. sodaurt (Salsola kali), strandgåsefod (Suaeda maritima) og salturt (Salicornia) angives som værtsplanter. Findes på samme type biotop som den nære slægtning O. rubidus.

Udbredelse:
Sjælden, men typisk meget talrig på lokaliteten. Meget lokal - kun kendt fra nogle få lokaliteter i Sydvestjylland: Mandø Ebbevej (SJ) (S. Gaun - 1969+71); Skallingen (WJ) (H. Enghoff og E. Rald - 1971); Nordby på Fanø (WJ) (H.T. Schmidt - 1978); Tvismark på Rømø (SJ) (H.T. Schmidt - 1979 og L. Skipper - 2010); Rømødæmningen (SJ) (L. Skipper - 2010); Oksby (WJ) (L. Skipper - 2011) samt Sønderho på Fanø (WJ) (L. Skipper - 2012). Ikke kendt fra det øvrige Norden. Findes langs de europæiske kyster fra Danmark mod syd til Middelhavet. Forekommer ikke som O. rubidus på saltpåvirkede indlandslokaliteter i bl.a. Tyskland. (T,E,H)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Sønderho, Fanø (WJ)
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Stilkløs kilebæger    
Stilkløs kilebæger (Atriplex portulacoides)
© L. Skipper