Til forside
 
Forrige art

Orthotylus nassatus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juli - primo september. Overvintrer som æg. En sentflyvende art. Én generation om året. Føden består sandsynligvis både af plantekost og dyrisk kost.

Levested:
Findes i skovbryn, parker m.v. Angives til især at træffes på lind (Tilia) og eg (Quercus), men synes også at have en forkærlighed for poppel (Populus). Også angivet fra andre slægter, heriblandt el (Alnus) og pil (Salix).

Udbredelse:
Temmelig sjælden, men fundet spredt over det meste af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Højens Skov (EJ) Værtsplante: Lind  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Lind (Tilia)   -   © L. Skipper