Til forside
 
Forrige art

Orthotylus virens

Næste art

 

Han Hun


Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Træffes i pilekrat, moser og tilgroede enge m.v., hvor den lever på pil (Salix), langt overvejende femhannet pil (Salix pentandra).

Udbredelse:
Forekommer hist og her i det meste af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago  -   © L. Skipper Imago  -   © L. Skipper Imago  -   © L. Skipper
Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Amager Huse, Osted (NEZ)
Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Femhannet pil    
Femhannet pil (Salix pentandra)
© L. Skipper