Til forside
 
Forrige art

Orthotylus virescens

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer de fleste steder, hvor der er en god bestand af værtsplanten gyvel (Cytisus scoparius), såsom tilgroede heder, overdrev, vejkanter o.lign.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. Den almindeligste af de blomstertægearter, der lever på gyvel, og ofte meget talrig. (T,S,N,E,H,P)

Dansk navn: Gyvelblomstertæge
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ Værtsplante: Gyvel  
Udspilet individ   -   © L. Skipper Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper