Til forside
 
Forrige art

Phytocoris dimidiatus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i skovbryn, haver m.v., hvor den især lever på eg (Quercus) og frugttræer, bl.a. æble (Malus), men den kan også træffes på andre løvtræer. Holder ofte til på gamle træer med lavbevoksede stammer.

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Kun kendt fra spredte fund i Danmark, fra bl.a. Sjælland, Falster og det nordlige Jylland. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Værtsplante: Æble    
Æble (Malus)   -   © L. Skipper