Til forside
 
Forrige art

Phytocoris intricatus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i nåletræsplantager, skovbryn, hegn m.v., hvor den kan træffes på forskellige arter af nåletræer - især på gamle, gerne skyggevoksende eksemplarer af gran (Picea), men også på ædelgran (Abies) og lærk (Larix).

Udbredelse:
Hist og her, især i Jylland. Pletvist udbredt. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago (corium)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper