Til forside
 
Forrige art

Phytocoris pini

Næste art

 Biologi:
Medio juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Arten lever fortrinsvis på fyr (Pinus), men er i vore nabolande også fundet på andre nåletræer, bl.a. lærk (Larix), ædelgran (Abies) og ene (Juniperus).

Udbredelse:
Meget sjælden. Kun kendt fra nogle få lokaliteter i Nordøstsjælland (NEZ). I begyndelsen af 1900-tallet blev den indsamlet i Tisvilde i perioden 1912-19 (O. Jacobsen m.fl.). I nyere tid kun kendt fra Forstbotanisk Have i Charlottenlund (S. Gaun - 1969-70) og Sorgenfri (H.T. Schmidt - 1978). (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  -