Til forside
 
Forrige art

Phytocoris populi

Næste art

 Biologi:
Medio juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består primært af dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i skovbryn, parker, på solitærtræer langs veje etc. Som navnet antyder, er den primære værtsplante poppel (Populus), men også andre løvtræer, bl.a. pil (Salix), benyttes af og til som vært.

Udbredelse:
Forekommer hist og her i det meste af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper udspilet individ   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Als Sønderskov (SJ) Værtsplante: Poppel  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Poppel (Populus)   -   © L. Skipper