Til forside
 
Forrige art

Pilophorus cinnamopterus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost. Pilophorus-arterne løber ofte i små ryk. Som de øvrige Pilophorus-arter findes den ofte sammen med myrer og præderer på de bladlus, som myrerne beskytter og malker for honningdug.

Levested:
Træffes i klitplantager, skovbryn, på heder m.v. Lever på fyr (Pinus), såvel skov-fyr (P. sylvestris) som bjerg-fyr (P. mugo). Sjældnere træffes den på andre nåletræer, bl.a. gran (Picea).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie)  
Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper