Til forside
 
Forrige art

Pilophorus clavatus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Findes som regel på fugtige steder langs med enge, i moser, klitheder m.v. Hyppigst benyttes pil (Salix) som værtsplante, men den kan også træffes på andre arter af løvtræer. Findes ofte sammen med myrer, som den efterligner, især nymferne (læs mere s. 84-86).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Værtsplante: Grå-pil
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Grå-pil (Salix cinerea)   -   © L. Skipper