Til forside
 
Forrige art

Pilophorus confusus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Findes primært i kystnære områder, i bl.a. klitter og klitheder, hvor den især træffes på pil (Salix), bl.a. krybende pil (Salix repens), men den er også angivet fra bl.a. poppel (Populus) og el (Alnus). Findes ofte sammen med myrer, som især nymferne efterligner (læs mere s. 84-86).

Udbredelse:
Sjælden. Kun kendt fra en halv snes fund. Stort set alle disse er gjort ved den jyske vestkyst, fra Rømø i syd til Skagen i nord - med hovedvægten mod syd. Øst for Storebælt er den kun kendt fra et enkelt fund, Gurre Vang (NEZ) (finder og årstal uvis). (T,S,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop:: Juvre, Rømø (SJ)
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Krybende pil    
Krybende pil (Salix repens)
© L. Skipper