Til forside
 
Forrige art

Pinalitus atomarius

Næste art

 

Farvevariant 1 Farvevariant 2


Biologi:
Overvintrer som imago. I løbet af april dukker den frem fra vinterkvarteret. Den nye generation når voksenstadiet i juli og træffes til hen på efteråret. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Træffes i plantager, skovbryn, parker og haver. Arten lever udelukkende på nåletræer, især gran (Picea), og gerne på træer med store lavthængende grene. Overvintrer under løse barkflager på nåletræer.

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Tidligere kun kendt fra enkelte danske fund, men siden 2007 fundet på adskillige lokaliteter spredt over hele landet. Tilsyneladende i fremgang i Danmark. Arten blev i 1996 fundet som ny art for Sverige. Rødlistet i Tyskland. (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Værtsplante: Gran
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Rød-gran (Picea abies)
© L. Skipper