Til forside
 
Forrige art

Pinalitus cervinus

Næste art

 Biologi:
Fænologien hos denne art er endnu ikke helt afklaret. Gaun (1974) angiver, at den overvintrer i ægstadiet. Observationer af arten i vintermånederne de senere år indikerer imidlertid, at den i hvert fald delvist har skiftet overvintringsstrategi fra overvintring i ægstadiet til imagostadiet. I hvor høj grad den overvintrer som hhv. æg og Imago - måske endda som nymfe - og hvorvidt der er tale om én eller to generationer, er endnu uvist. I England angives den til at overvintre som imago. I Tyskland er situationen uvis som herhjemme. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Forekommer i skovbryn, skovlysninger, parker, alléer etc. Findes oftest på lind (Tilia), men kan også træffes på andre løvtræer, især ask (Fraxinus excelsior) og hassel (Corylus avellana).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i det meste af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago (nyforvandlet)   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Værtsplante: Lind  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Lind (Tilia)   -   © L. Skipper