Til forside
 
Forrige art

Plagiognathus chrysanthemi

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer på mange forskellige, men især tørre biotoper. Arten er, som den nære slægtning P. arbustorum, udpræget polyfag og kan leve på en lang række forskellige værtsplanter. De foretrukne familier er kurvblomstfamilien (Asteraceae) og ærteblomstfamilien (Fabaceae).

Udbredelse:
Meget almindelig overalt i landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ  
Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper