Til forside
 
Forrige art

Plesiodema pinetella

Næste art

 Biologi:
Primo juni - primo juli. Overvintrer som æg. Tidligt på færde - den tidligste art på fyr - og hurtigt væk igen. Én generation om året. Føden består af plantekost, sandsynligvis suppleret med dyrisk kost.

Levested:
Lever i skovbryn, fyrreplantager og hegn, på overdrev etc. Lever på nåletræer, primært skov-fyr (Pinus sylvestris).

Udbredelse:
Indtil årtusindskiftet kun kendt fra to lokaliteter i Nordøstsjælland (NEZ), hhv. Tisvilde (O. Jacobsen - 1917-19) og Sorgenfri (H.T. Schmidt - 1978). Siden år 2000 er den fundet ved Sorthat (B) og på adskillige lokaliteter i Øst- og Midtjylland (EJ + enkelte WJ) samt Nordøstsjælland (NEZ) (alle L. Skipper 2008-12). Tilsyneladende en art i stærk fremgang. Angives indtil videre som hist og her i Østjylland og Nordøstsjælland, sjælden eller manglende i resten af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Klostermølle, Gl. Rye (EJ)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper