Til forside
 
Forrige art

Polymerus brevicornis

Næste art

 Biologi:
Medio juni - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på soleksponerede lokaliteter på sandbund, primært på kystnære lokaliteter. Her lever den på arter af snerre (Galium), især gul snerre (G. verum).

Udbredelse:
Hist og her i det meste af landet, især i kystnære områder. I tilbagegang. Rødlistet i Tyskland og Sverige. (T,S,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Ajstrup Strand (EJ)
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Gul snerre    
Gul snerre (Galium verum)
© L. Skipper