Til forside
 
Forrige art

Polymerus nigrita

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes typisk i urterige vejkanter og skovbryn samt i frodige, stærkt tilgroede enge, hvor der er gode bestande af burre-snerre (Galium aparine). Kan også træffes på andre arter af snerre (Galium).

Udbredelse:
Temmelig almindelig især i de østlige og sydlige dele af landet. Tilsyneladende tiltaget noget i hyppighed de seneste årtier. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago (corium/clavus)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Ledreborg (NEZ)
Nymfe   -   © W. Meng Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Burre-snerre    
Burre-snerre (Galium aparine)
© L. Skipper