Til forside
 
Forrige art

Psallodema fieberi

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes i skovbryn, læhegn, parker etc. Lever på elm (Ulmus), først og fremmest på træer med god frugtsætning.

Udbredelse:
Hist og her i det meste af landet, men spredt forekommende. Rødlistet i Tyskland. I Europa primært fundet i Sydskandinavien samt i de vestlige, centrale dele. (T,S,E)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago (immatur)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Svenstrup Gods (NEZ) Værtsplante: Elm  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Elm (Ulmus)   -   © L. Skipper