Til forside
 
Forrige art

Stenodema trispinosa

Næste art

 Biologi:
Overvintrer som imago. Én generation om året. I Tyskland, hvor dens udbredelse er begrænset til Nordsøkysten, angives den til at have to generationer. Det samme gælder i England, hvorimod den i det sydlige Sverige angives til blot at have én generation. Føden består af plantekost.

Levested:
Næsten udelukkende en kystbunden art, der forekommer i strandrørsumpe og andre fugtige steder med høje græsser. Værtsplanter udgøres af forskellige græsser, bl.a. tagrør (Phragmites australis) samt arter af rørhvene (Calamagrostis) og rævehale (Alopecurus). Også strand-kogleaks (Bolboschoenus maritimus) angives som værtsplante. Karakterart for strandrørsump, hvor den kan findes sammen med Teratocoris antennatus. Overvintrer på tørre græsrige lokaliteter.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig langs kysten i hele landet. Træffes kun sjældent på indlandslokaliteter. Findes i Europa primært langs Atlanterhavskysten. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Tornet græstæge 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Rømø Sønderland (SJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper