Til forside
 
Forrige art

Stenodema laevigata

Næste art

  

Efterårsgeneration Forårsgeneration


Biologi:
Overvintrer som imago. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes på enge, i vejkanter, på udyrkede græsarealer m.v., oftest på lidt mere fugtige lokaliteter end S. calcarata. Som værtsplanter benyttes en lang række græsser, heriblandt rævehale (Alopecurus), hundegræs (Dactylis) og svingel (Festuca). Overvintrer i græstuer, førne eller på nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og meget almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Slank græstæge 
 


Imago: Forårsgeneration
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Imago: Efterårsgeneration Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © W. Meng Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ
Nymfe   -   © W. Meng Nymfe (med mide)   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper