Til forside
 
Forrige art

Stenodema holsata

Næste art

 Biologi:
Overvintrer som imago. Én generation om året. Føden består af plantekost. Mere træg i sine bevægelser end de øvrige Stenodema-arter.

Levested:
Træffes i skovbryn, skovlysninger og langs skovveje, typisk på mere fugtige og skyggede lokaliteter end de øvrige Stenodema-arter. Værtsplanterne udgøres af diverse græsser (Poaceae), bl.a. rottehale (Phleum), blåtop (Molinia caerulea) og rapgræs (Poa). Også arter i sivfamilien (Juncaceae) angives som værtsplanter. Overvintrer typisk i vissent græs eller førne, sjældnere på nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. Udbredt mod nord til det nordligste Skandinavien. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Skovgræstæge 
 


Imago: Forårsgeneration
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng Udspilet individ   -   © L. Skipper
nymfehud (exuvie)  
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper