Til forside
 
Forrige art

Stenodema calcarata

Næste art

 

Efterårsgeneration Forårsgeneration


Biologi:
Overvintrer som imago. I marts-april dukker den frem fra vinterkvarteret. Den efterfølgende generation, der er på vingerne i løbet af sommeren, er aktiv indtil oktober. I Tyskland angives den til normalt at have to generationer om året, men dette er ikke påvist fra Danmark. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer på tørre enge og overdrev, i vejkanter m.v. En lang række af græsser (Poaceae) fungerer som værtsplanter, heriblandt hvene (Agrostis), rævehale (Alopecurus) og svingel (Festuca). Også arter i halvgræsfamilien (Cyperaceae) og sivfamilien (Juncaceae) benyttes. Overvintrer enten i vissent græs eller på nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og meget almindelig overalt i landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Tornet græstæge 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago: Forårsgeneration Imago Imago: Efterårsgeneration
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © W. Meng Imago   -   © W. Meng
Nymfe
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Nymfe Nymfehud (exuvie)  
Nymfe   -   © W. Meng Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper