Til forside
 
Forrige art

Salicarus roseri

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - ultimo juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Træffes især på fugtige lokaliteter, såsom pilekrat, moser, enge og søbredder. Lever på pil (Salix), først og fremmest smalbladede arter såsom hvid-pil (S. alba).

Udbredelse:
Fundet som ny art for landet i 1978 ved Vester Skerninge (F). Året efter indsamlet ved Hostrup Sø (SJ) (begge H.T. Schmidt). Siden 2007 indsamlet på adskillige lokaliteter i især den sydlige del af landet, hvor den nu forekommer hist og her. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
   
Typisk biotop   -   © L. Skipper