Til forside
 
Forrige art

Teratocoris paludum

Næste art

 



Biologi:
Medio juni - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes på meget fugtige steder ved ferskvand, typisk i højstaudeenge og gerne på oversvømmet bund. Her lever den på forskellige arter af halvgræsser (Cyperaceae), siv (Juncaceae) og græsser (Poaceae).

Udbredelse:
Forekommer hist og her i Jylland, i øvrigt sjælden eller manglende. Rødlistet i Tyskland. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper
Typisk biotop: Uldrup Bakker (EJ)
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper