Til forside
 
Forrige art

Trigonotylus caelestialium

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo september. Overvintrer som æg. Sandsynligvis to generationer om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på strandenge, brakmarker, sandmarker m.v. Som værtsplante benyttes diverse græsarter, bl.a. svingel (Festuca) og sandskæg (Corynephorus canescens).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. I fremgang de senere årtier - og nu tilsyneladende mere almindelig end T. ruficornis. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago (renser antenner)
© L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Moesgård (EJ)    
Typisk biotop   -   © W. Meng